MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="zakladniinformace">MÁTE SVÁ PRÁVA</a>

www.matersvaprava.cz je poradenský a informační web určený obětem násilí z nenávisti, zvlášť zranitelným obětem i široké veřejnosti, kterou tato problematika zajímá. Stránky provozuje In IUSTITIA, o.p.s.

Webové stránky byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů: www.fondnno.cz l www.eeagrants.cz 

Norské fondy - logo

V letech 2016 a 2017 podpořeno grantem Ministerstva spravedlnosti České republiky

V roce 2019 podpořeno grantem Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

 

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád