MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Co to je bolestné a jak se počítá?</a>

Způsobil-li Vám pachatel fyzické zranění, máte vůči němu nárok na náhradu tzv. bolestného. Bolestné by Vám mělo kompenzovat veškeré vytrpěné bolesti a nepohodlí, které jste kvůli zranění podstoupil/a. Bolestné určuje lékař podle metodiky Nejvyššího soudu ČR. Každé zranění má přidělený určitý počet bodů (např. zlomenina žebra činí 20 bodů, lehký otřes mozku 20 bodů). Hodnota jednoho bodu za zranění způsobená v roce 2016 činí 264,67 Kč.

Bolestné by měl určit soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriálních újem na zdraví (seznam znalců zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm). Za znalecký posudek je třeba znalci zaplatit odměnu, která se zpravidla pohybuje ve výši několika tisíc korun (ty je možné následně nárokovat po pachateli). V případě, že nemáte dostatek prostředků na zaplacení znaleckého posudku, existuje ještě možnost požádat o vystavení zprávy s bodovým ohodnocením Vašeho ošetřujícího či praktického lékaře.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád