MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Jak dlouho většinou trvá, než ministerstvo rozhodne o žádosti o peněžitou pomoc?</a>

Ministerstvo je podle zákona povinno o žádosti o peněžitou pomoc rozhodnout do 3 měsíců od jejího podání. Jedná se však spíše o orientační lhůtu, neboť je možné ji prodloužit a případně její běh i dočasně přerušit. K tomu dochází zejména v případech, kdy je třeba dodat další podklady pro rozhodnutí ministerstva nebo počkat na výsledek trestního řízení (viz odpověď na dotaz „Mohu podat žádost o peněžitou pomoc už v přípravném řízení?“).

Předem bohužel nelze příliš odhadovat, jak dlouho řízení potrvá. Je to vždy velmi individuální, záleží na okolnostech konkrétního případu. V praxi se lze setkat s tím, že je peněžitá pomoc poskytnuta v řádu několika týdnů; častější je nicméně situace, kdy je řízení o žádosti přerušeno do konce trestního řízení (cca 1 rok).

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád