MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Jaký je rozdíl mezi odškodněním a peněžitou pomocí? </a>

Odškodnění musí zaplatit pachatel, tedy osoba, která Vám újmu trestným činem způsobila. Peněžitá pomoc je naproti tomu finanční dávka, kterou neplatí pachatel, ale stát. Je to sociální dávka svého druhu, která Vám má pomoci překonat období po trestném činu, než se Vám podaří získat náhradu škody od pachatele.

Zatímco náhradu škody od pachatele trestného činu je třeba žádat u soudu (viz otázku Jak získat toto odškodnění? zde), o peněžitou pomoc se žádá na Ministerstvu spravedlnosti ČR (viz otázku Jak mám požádat o peněžitou pomoc? zde).

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád