MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Jsem cizinec a neumím dobře česky, mám právo na tlumočníka?</a>

Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, může při jednání s policií, soudy používat jazyk, o kterém prohlásí, že mu rozumí. V takovém případě máte právo na tlumočníka, který je zdarma a je na policii či soudu, aby tlumočníka zajistila. Pokud se tedy necítíte dostatečně jistí ve svých znalostech českého jazyka, raději o služby tlumočníka požádejte.

Použité předpisy: § 2 odst. 14 TŘ 
§ 2
Základní zásady trestního řízení
...
(14) Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád