MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Nesouhlasím s výší trestu pro pachatele. Mohu něco udělat?</a>

Pokud jste oběť, v trestním řízení se nemůžete odvolat proti výši trestu či způsobu potrestání pachatele, ale pouze proti výroku rozsudku o náhradě škody.  

Použité předpisy: § 246 odst. 1 písm. d) TŘ 
Oprávněné osoby
§ 246
(1) Rozsudek může odvoláním napadnout
...
d) poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád