MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Pokud se nemohu dostat do poradny, přijede za mnou někdo? </a>

Některé z poraden pro oběti trestných činů poskytují poradenství v místě, kde bydlíte, nebo v místě, na kterém se domluvíte.

V případě, že se nemůžete do poradny dostavit, je proto dobré do vybrané poradny zavolat a informovat se, zda Vás pracovníci služby mohou navštívit či Vám poskytnout poradenství po telefonu či prostřednictvím e-mailu.

Poradna Justýna poskytuje terénní poradenství obětem násilí z nenávisti na území celé České republiky - její kontaktní údaje najdete zde.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád