MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Přišla mi po útoku nižší dávka nemocenské, než jsem očekával. Co mám dělat? </a>

Může se stát, že v důsledku trestného činu zůstanete v pracovní neschopnosti a bude Vám místo mzdy chodit dávka nemocenského pojištění, tzv. nemocenská, jejíž výše se vypočítává z Vaší mzdy.

První tři dny nedostáváte nic, do 14 dnů platí tuto dávku zaměstnavatel a od 15. dne Vám tuto dávku vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) ve výši zhruba 60% z Vaší mzdy. Může se však stát, že Vám OSSZ pošle poloviční dávku tzv. nemocenské, což je pouze zhruba 30% z Vaší mzdy. Jedná se o praxi OSSZ, která vyplácí pouze polovinu nemocenské, dokud se neprokáže, že jste si neschopnost nezpůsobili při páchání trestného činu.

Pokud se toto stane, je třeba písemně se obrátit na příslušnou OSSZ a požádat o vyplacení dávky v plné výši. K žádosti přiložte usnesení o zahájení trestního stíhání, které Vám vydá policie, která trestný čin vyšetřuje. Tím zároveň prokážete, že jste obětí trestného činu a pracovní neschopnost Vám způsobil pachatel trestného činu.

I v této situaci se můžete obrátit na Poradnu Justýna (její kontaktní údaje najdete zde), která Vám pomůže s obstaráním nezbytných podkladů a sepsáním žádosti na OSSZ.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád