MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Útok se stal již před lety, mám šanci na odškodnění? </a>

I když se útok stal před lety, máte šanci získat odškodnění v občanskoprávním řízení. Nárok na odškodné se však může promlčet. To znamená, že po uplynutí stanovené doby už Vám ho soud nemusí přiznat. Pokud totiž pachatel namítne, že nárok je promlčený, soud žalobu zamítne.
Obecně platí, že nárok na náhradu škody je třeba uplatnit do tří let od chvíle, kdy se dozvíte o vzniku škody a o tom, kdo ji způsobil. To znamená, že pokud víte, kdo byl pachatelem trestného činu, při kterém vám vznikla škoda, musíte žádat náhradu škody u soudu do tří let od okamžiku spáchání trestného činu. Vždy je však třeba škodu uplatnit nejpozději do 10 let od jejího vzniku (tj. od spáchání trestného činu) nebo do 15 let, pokud škoda byla způsobena úmyslně (pachatel Vás úmyslně napadl, nejednalo se např. nešťastnou náhodu).
Pro škodu na zdraví toto omezení neplatí. Lze ji tedy vždy uplatnit do 3 let od okamžiku, kdy se dozvíte, kdo ji způsobil. Musíte ale počítat s tím, že čím více času od vzniku škody uplynulo, tím obtížnější ji bude prokázat.

Použité předpisy: § 609 – 653 občanského zákoníku
§ 609 – 653 občanského zákoníku naleznete zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád