MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Zaplatí mi pachatel ušlou mzdu?</a>

Za dobu, po kterou budete kvůli léčbě zranění v pracovní neschopnosti, můžete po pachateli nárokovat náhradu za ztrátu na výdělku. Ta činí rozdíl mezi výší nemocenského a Vaší průměrnou mzdou dosahovanou před vznikem zranění.  

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád