MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Co to je mediace a musím se jí zúčastnit?</a>

Mediace je řešení sporu bez soudu za účelem dohody mezi pachatelem a obětí. Mediace je vedena třetí osobou - mediátorem.
Cílem mediace v trestním řízení je otevřít komunikaci, která může vést k usmíření mezi obětí a pachatelem a k napravení následků trestného činu. Oběti tak může přinést náhradu škody snadněji než trestní řízení.
Mediaci v trestním řízení zprostředkovává Probační a mediační služba. Mediace je bezplatná a musíte s ní dobrovolně souhlasit, není tedy povinná. Pro oběť však může být účast na ní přínosnější než projednání věci v trestním řízení samo o sobě. Účast na mediaci totiž neznamená, že pachatel nebude potrestán.

Použité předpisy: Zákon o probační a mediační službě
Zákon o probační a mediační službě naleznete zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-257

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád