MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="zakladniinformace">Základní informace</a>

S řešením následků trestného činu Vám bezplatně pomohou v některé z poraden pro oběti trestných činů. Jak můžete tyto poradny kontaktovat, s čím vším Vám mohou pomoci, a další důležité informace se dozvíte v této části.

Poradna Justýna poskytuje bezplatnou pomoc obětem násilí z nenávisti na území celé České republiky, a to jak v právních záležitostech souvisejících s napadením (např. vysvětlení průběhu trestního řízení a práv oběti, pomoc s uplatněním náhrady škody), tak i v sociálních otázkách (hledání nového bydlení, žádosti o sociální dávky) či při zprostředkování dalších navazujících služeb (např. psychoterapie či bezplatného právního zastoupení). Poradnu můžete kontaktovat na bezplatné tel. lince: 800 922 922 nebo na e-mailu: poradna@in-ius.cz.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád