MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Lidé bez domova a doručování písemností</a>

Redigované znění dotazu:

Mojí známou napadl druh a vyhnal ji z bytu. Momentálně přespává, kde se dá, bojí se jít na policii. Pokud se mi podaří ji přesvědčit, aby napadení nahlásila, kam jí budou úřady doručovat poštu?

Odpověď:

V trestním řízení doručuje policie a další orgány činné v trestním řízení poškozenému poštu na adresu, kterou si zvolí. Známá si tedy může písemnosti nechat doručovat k Vám nebo na jinou adresu, kde se zdržuje nebo kde má možnost si poštu vyzvedávat. Pokud žádnou takovou adresu nemá, je také možné předat orgánům činným v trestním řízení telefonický kontakt, případně se domluvit na jiném způsobu komunikace - například osobním přebírání písemností (vyzvedávání na policejní služebně apod.)

Jako poškozená má Vaše známá také možnost nechat se v trestním řízení zastupovat zmocněncem. Veškeré písemnosti z trestního řízení pak budou doručovány na adresu zmocněnce.

Skutečnost, že Vaše známá nemá stálou adresu, však není v žádném případě důvodem k tomu, aby čin neohlásila na policii.

Použité předpisy: § 45a TŘ
§ 45a
Veškeré písemnosti určené poškozenému se doručují na adresu, kterou poškozený uvede. Má-li zmocněnce, doručuje se pouze jemu; to neplatí, jestliže se poškozenému zasílá výzva, aby osobně něco vykonal.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád