MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="zakladniinformace">Přijde mi, že jsem se po útoku změnil a vidím věci jinak než dříve, je to normální?</a>

Ano, po útoku mohou nastat některé změny, které následně mohou zasahovat téměř do všech oblastí Vašeho dosavadního života. Můžete mít pocit, že věci, které jste dřív bez větších problémů zvládali, najednou nejste schopni dělat, či že Vám jdou hůře než dřív. Je také možné, že se Vám trestný čin bude vracet, často na něj můžete myslet a můžete jej znovu prožívat také ve snech nebo zažívat noční můry. Není vyloučené, že kvůli tomu, co se Vám stalo, se budete bát chodit na místo, kde k události došlo, nebo se mu začnete zcela vyhýbat. Může se Vám také stát, že budete hůře spát či budete trpět nespavostí. Můžete být lítostiví, prožívat úzkost či být podrážení ke svému okolí, následkem toho všeho se můžete cítit vyčerpaní a mít různé bolesti.

Tyto a další změny se však nedějí pouze Vám, ale prožívají je i ostatní oběti trestných činů. Trestný čin může být v mnoha případech velikým zásahem do Vašeho života a nemusí být vůbec lehké se vyrovnat s tím, co se stalo. V případě, že jsou změny obtěžující či dlouhotrvající, je vhodné vyhledat některou z poraden pro oběti, ve kterých si o nastalých změnách můžete nejen popovídat, ale nalézt také cenné informace a rady, které Vám mohou pomoci k překonání toho, co Vás trápí.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád