MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Příští týden začíná hlavní líčení, ale léčba mého zranění zatím nebyla zcela ukončena. Jak mám tedy škodu vyčíslit?</a>

Výše škody musí být do prvního hlavního líčení vyčíslena alespoň rámcově a je možné ji později specifikovat. V době začátku hlavního líčení již například znáte výši bolestného, avšak z důvodu pokračující léčby zatím nebylo možné ohodnotit případné trvalé následky zranění (tzv. ztížení společenského uplatnění). V takovém případě lze zatím požadovat náhradu škody ve výši bolestného a náhradu za ztížení společenského doplnit později, po ukončení léčby a ustálení zdravotního stavu.

Výši náhrady škody můžete upřesnit až do pravomocného skončení trestního řízení, tj. např. ještě v řízení před odvolacím soudem.

Pokud byste nestihl/a léčbu ukončit do skončení trestního řízení a uplatnit zde celý nárok na náhradu škody, můžete podat na pachatele žalobu o náhradu škody u soudu v občanskoprávním řízení.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád