MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Rodinný a partnerský život</a>

V některých případech se můžete cítit unavení a neteční k tomu, co se děje kolem Vás. Pokud se staráte o domácnost a děti, můžete být zaskočeni, že již z těchto důvodů nezvládáte množství práce, které jste dříve běžně zvládali. Následkem tohoto může docházet hádkám, obviňování a sebeobviňování. Je vhodné si s partnerem a rodinou promluvit o tom, co se děje a případně je požádat o pomoc.

Kontakt s Vašimi blízkými může být dočasně obtížný, můžete být uzavřeni sami do sebe nebo Vaši blízcí mohou mít obavy a dotazovat se na to, jak se cítíte, případně na to, co se stalo. Pokud máte děti, pak je třeba myslet na to, že vědí - i ty velmi malé, že se něco děje a že s Vámi není něco v pořádku, proto je důležité, aby jim někdo situaci vysvětlil přiměřeně jejich věku.

Váš partner může situaci prožívat jinak než Vy, což může vést k tomu, že si nebudete rozumět a nebudete mít pocit podpory od partnera. Vašeho partnera také mohou trápit kvůli útoku výčitky svědomí, že Vás lépe neochránil. Vaše reakce na některé běžné situace ve Vašem vztahu může být jiná, než jste byli zvyklí, může Vás přepadat vztek, který si budete vylívat na partnerovi. Můžete mít také tendence být více sami a v izolaci. V takových případech je vhodné partnerovi sdělit, že prožíváte nyní náročné období a také to, jaká pomoc by Vám od partnera pomohla.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád