MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Útok ve škole. Co s tím?</a>

Ve škole může docházet k různým druhům útoků. Může se jednat o šikanu mezi žáky, útok žáků na učitele i útok učitele na žáka. Ve všech případech je žádoucí obrátit se podle situace na odpovědné pedagogické pracovníky, ředitele školy nebo případně jiné orgány školské správy. V případě závažných útoků je potom nutné zvážit oznámení na policii.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád