MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="zakladniinformace">Základní informace</a>

Výslech svědka je nejběžnější důkazní prostředek v trestním řízení. Při výslechu se od svědka zjišťují informace o tom, jak se trestný čin stal a kdo ho spáchal. Svědkem proto může být kdokoli, kdo může o trestném činu, jeho pachateli, případně o jiné podstatné okolnosti něco důležitého sdělit. Svědecká výpověď oběti trestného činu, která trestný čin přímo zažila, bývá pro trestní řízení a objasnění trestného činu obzvláště důležitá.

Výslechy svědků provádí jednak policisté v rámci vyšetřování trestného činu, jednak jsou svědci vyslýcháni soudcem při jednání před soudem.

Pro oběť trestného činu může být velmi náročné vybavovat si vzpomínky na okolnosti trestného činu a mluvit o tom s policisty nebo před soudem. Jak výslech probíhá, jaká máte práva, kdo Vás při něm může psychicky podpořit a další informace se dozvíte dále v této části.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád