MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Co jsou orgány činné v trestním řízení a co dělají?</a>

Orgány činné v trestním řízení jsou policie, státní zastupitelství a soudy. Každý z nich má v trestním řízení zákonem vymezenou úlohu.

Úkolem policie je prověřovat skutečnosti, vyšetřovat a shromažďovat důkazy. V hlavním líčení před soudem policie provádí např. předvedení svědků k soudu.

Státní zastupitelství dohlíží nad činností policie. Může zasahovat do průběhu vyšetřování a přezkoumává jednání policie. Pouze státní zastupitelství může na základě závěrů policie podat proti pachateli obžalobu. Před soudem státní zástupce vystupuje jako veřejný žalobce, jehož cílem je prokázat vinu pachatele.

Úkolem soudu je rozhodnout na základě obžaloby o vině či nevině a trestu pachatele. Za tímto účelem soud vyslýchá svědky, znalce a provádí listinné a jiné důkazy. V  rozsudku může soud vedle trestu pachateli uložit i povinnost nahradit poškozenému škodu.

Použité předpisy: § 12 odst. 1 TŘ 
§ 12
(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád