MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Co to je náhrada za ztížení společenského uplatnění a jak se počítá?</a>

Náhradu za ztížení společenského uplatnění můžete po pachateli chtít v případě, kdy má zranění způsobené trestným činem trvalé zdravotní následky (např. špatná hybnost kloubu, zhoršení zraku, chronické bolesti).

Trvalé následky je ale možné hodnotit až po ustálení zdravotního stavu, což je zpravidla jeden rok. Hodnocení musí stejně jako v případě bolestného provést lékař. Zde je již výpočet poměrně složitý, proto je nutné vyžádat si posudek soudního znalce.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád