MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Kam se mám obrátit pro psychologickou pomoc? Budu něco platit?</a>

V rámci veřejného zdravotnictví pracují psychologové, kteří své služby poskytují na základě smlouvy se zdravotními pojišťovnami - jejich služby tak pro Vás budou zdarma. Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, která Vás bude informovat, s kým má uzavřenu smlouvu a předá Vám kontakt. Psychoterapeuta Vám může doporučit také praktický lékař. Bohužel objednací doby u psychologů a terapeutů hrazených zdravotními pojišťovnami bývají dlouhé, na kvalitní psychoterapii se ale vyplatí počkat.
Bezplatnou psychoterapii nabízí rovněž některé neziskové organizace. Oběti domácího násilí se mohou obrátit na různá intervenční centra. Jestliže však potřebujete pomoc psychologa neodkladně, můžete se obrátit na jedno z krizových center.
Druhou možností je najít si placeného psychoterapeuta. Jeho služby Vás budou většinou stát od 500,- do 1000,- Kč za padesátiminutovou konzultaci.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád