MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">V důsledku útoku jsem v akutní finanční nouzi. Kdo mi pomůže? </a>

Pokud Vás útok dostal do finanční nouze, můžete požádat o peněžitou pomoc stát.
Jestliže jste osobou v hmotné nouzi (tzn. pobíráte od Úřadu práce příspěvek na živobytí), můžete požádat Úřad práce o dávku mimořádné okamžité pomoci pro osoby ohrožené trestnou činností. Ta se zpravidla vyplácí ve výši 1000 Kč.
Pokud jste v důsledku trestného činu v pracovní neschopnosti delší než 14 dnů a byli jste plátci sociálního pojištění, máte nárok na dávku nemocenského pojištění. Vaši blízcí mohou zároveň požádat o tzv. ošetřovné, jestliže potřebujete péči druhé osoby, případně o příspěvek na péči, jestliže následky trestného činu jsou natolik vážné, že se o sebe nezvládnete starat sám/sama. Více o těchto dávkách se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

Použité předpisy: §2 zákona o pomoci v hmotné nouzi
§ 2
Hmotná nouze
(1) Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu2), pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob
a) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24), nebo
b) dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služeb s bydlením bezprostředně spojených (dále jen „odůvodněné náklady na bydlení“),
přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.
Přečíst celý paragraf

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád