MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="zakladniinformace">Základní informace</a>

V důsledku trestného činu se můžete dostat do finančních potíží. Platby za léky, cesty k lékaři, nižší příjem kvůli nemocenské, to vše se projeví ve Vašem rozpočtu. Náhrada škody od pachatele trestného činu však většinou přichází až po skončení trestního řízení a může se stát, že nepřijde vůbec, protože pachatel nemá dostatek prostředků na to, aby ji zaplatil.

Existuje proto několik možností, jak akutní finanční nouzi řešit za pomoci různých sociálních dávek a především takzvané peněžité pomoci, kterou poskytuje obětem trestných činů stát. Více se dozvíte v této části.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád