MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Mé dítě bylo šikanované ve škole, co s tím?</a>

Prvním krokem by mělo být informovat o situaci učitele nebo jiné pracovníky školy. Následně je možné informovat ředitele školy a případně jiné orgány školské správy jako je zřizovatel školy – kraj (SŠ) nebo město (ZŠ) nebo Českou školní inspekci.
Šikana ve většině případů nebude dosahovat intenzity trestného činu a její řešení je často interní záležitostí školy. Ve vážných případech však může být na místě informovat policii či státní zastupitelství. Odpovědní v takových případech mohou být i učitelé, pokud při řešení situace zanedbali své povinnosti.
Nejdůležitější je však poskytnout v takovém případě podporu Vašemu dítěti a k jeho problému přistoupit vážně a svědomitě.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád