MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Mohu podat žádost o peněžitou pomoc už v přípravném řízení? </a>

Ano, o peněžitou pomoc je možné požádat již v přípravném řízení a stejně tak je možné ji ještě v průběhu přípravného řízení obdržet. Zákon konkrétně říká, že peněžitou pomoc je možné poskytnout, pokud nejsou na základě šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, kterým byla oběti způsobena újma na zdraví.

V praxi si ministerstvo po podání žádosti od policie vyžádá podklady z trestního spisu a na základě nich vyhodnotí, zda je možné peněžitou pomoc poskytnout - tedy zda je nepochybné, že došlo k trestnému činu a že jím byla oběti způsobena újma na zdraví. Pokud dojde k závěru, že tyto podmínky (zatím) splněny nejsou, řízení o poskytnutí peněžité pomoci dočasně přeruší a počká na konec trestního řízení - tedy rozhodnutí soudu o tom, zda (a čím) je pachatel vinen.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád