MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="zakladniinformace">Základní informace</a>

Pokud Vám pachatel způsobil trestným činem škodu na majetku, újmu na zdraví nebo nemajetkovou újmu (psychické trápení), pak máte právo požadovat po něm náhradu této újmy v penězích, a to přímo v trestním řízení. Jak to probíhá a co můžete dělat, pokud Vám soud náhradu v trestním řízení nepřizná nebo Vám pachatel nezaplatí, se dozvíte v této části.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád