MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="vzory">VZORY</a>

Zde naleznete vzory některých podání, které byste mohli ve Vaší situaci využít. Všechny údaje obsažené ve vzorech jsou smyšlené. Pokud budete chtít vzor využít, je třeba přizpůsobit všechny informace Vaší konkrétní situaci a smyšlené údaje nahradit Vašimi vlastními údaji. Po vytištění vzoru se nezapomeňte vlastnoručně podepsat.

VZOR_žádost o zabránění kontaktu s pachatelem.docx (MS Word)
VZOR_žádost o skrytí údajů ve spise.doc (MS Word)
VZOR_žádost o umožnění nahlédnout do trestního spisu.docx (MS Word)
VZOR_žádost o umožnění nahlédnout do přestupkového spisu.docx (MS Word)
VZOR_návrh na uložení předběžného opatření.docx (MS Word)
VZOR_prohlášení o dopadu.docx (MS Word)
VZOR_žádost o informaci o propuštění pachatele.docx (MS Word)
VZOR_žádost o informace podle zákona č. 106.docx (MS Word)
VZOR_žádost o utajení totožnosti svědka (MS Word)

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád